Magunkról

Egyesületünket 2003 őszén alapította egy helyi  felhívásra összejött, elsősorban a környezetvédelem iránt elkötelezett  pár lelkes személy. A kezdeti arculatkeresés után, kiforrott, tudatos  célokkal adtuk be kérelmünket bírósági bejegyzésre, melyet  2005.12.24.-én meg is kaptunk. Azóta az egyesület közhasznú  szervezetként is bejegyzésre került 2008.05.16.-án.Újabb állomás az  egyesület életében, az Iszkalandosok ifjúsági tagozatként való  beintegrálása egyesületünkbe, melyet a közgyűlés 2009. 12. 16-án  fogadott el.

Az egyesület célja elsősorban Iszkaszentgyörgy természeti  értékeinek megőrzése, környezetének és az egészséges életfeltételeknek a  védelme.  Ezzel összhangban a lakosság figyelmének felhívása a tudatos  és felelősségteljes életvitelre, különös tekintettel a szűkebb  környezet, a lakóhely természetes értékeinek megóvására.  Iszkaszentgyörgy és környezete rengeteg ilyen jellegű értékkel bír,  amely bizony sok esetben már most is megóvásra szorul, de ha hosszabb  távon gondolkodunk, akkor mindenképp szükséges a figyelemfelhívás és  összefogás ezen, még meglevő értékeink megőrzésére.

Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi fiatalok környezettudatos  gondolkodásának kialakulását, ezért a helyi iskolával és óvodával szoros  kapcsolatot tartunk fenn, ill. több pedagógus is egyesületünk tagja.  Több programot, ismeretterjesztést, természetjárást, természettel  kapcsolatos foglalkozást végeztünk és folyamatosan végzünk is mind az  óvodában, mind az iskolában.

Szintén kiemelt feladatunknak tartjuk a falu egyik legfőbb  értékének számító kastély és környezetének szebbé tételét, ezért  folyamatosan szervezünk ilyen jellegű munkákat, ill. más által  kezdeményezett kastélymegóvó programokban is aktívan részt veszünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra való törekvés propagálására.

Mint minden Iszkaszentgyörgyi civil szervezet, így mi is kivesszük  részünket a különböző helyi rendezvények lebonyolításának segítésében.

Az összes helyi civil szervezettel és az önkormányzattal jó kapcsolatokat ápolunk.

Pályázati lehetőségek útján is próbáljuk szebbé, lakhatóbbá tenni a  falut, az önkormányzati pályázatokhoz is több esetben partnerséget  nyújtottunk és fogunk is nyújtani, ha megkérnek rá.

Más környező civil szervezetekkel való kapcsolataink révén szintén a  falu érdekeit segítjük érvényre juttatni, ill. ezáltal igyekszünk  nagyobb volumenű ismeretterjesztő előadásokat, környezetvédelmi  programokat meghívni.

Komoly szakmai segítséget kapunk a Gaja Környezetvédelmi Egyesülettől, amellyel szoros kapcsolatot alakítottunk ki.

Lehetőségeinkhez képest környezetvédelmi érdekképviseletet is  felvállalunk olyan esetekben, amikor az szervezett fellépést igényel.

A teljesség igénye nélkül néhány az eddigi tevékenységünkből:

- a Gaja Környezetvédő Egyesület Tájsebészet c. programjának iszkaszentgyörgyi

megvalósítása, emellett több kisebb szemétszedési és parlagfű irtási akciók lebonyolítása

- a gyerekeknek madár- és növényismertetési előadások, ismeretterjesztés a szelektív

hulladékgyűjtésről, kisebb túrák, fotópályázat

- folyamatosan szervezünk és részt veszünk a kastélypark takarítási programjain

- részt vállaltunk az önkormányzat Egészséges Településekért Pályázat elnyerésében

- előadások szervezése pl. komposztálásról, madárbarát kertről, Iszkaszentgyörgy

környezetének növényvilágáról stb.

- növénybörzék szervezése

- partnerek voltunk egy Senior sport c. pályázatban, melynek keretében felújításra került a

tekepálya, elindult  az asszonytorna, mely azóta is folyamatosan működik

- túrákat szerveztünk és szervezünk, ill. folyamatosan részt veszünk mások által szervezett

túrákon is

- aktívan részt vettünk a játszótér és környékének tereprendezésében, növényesítésébe

Webhelyünk oldalainak tartalmával szeretnénk bepillantást nyújtani egyesületünk életébe, programjainkba, elvégzett munkáinkba, és szeretnénk szorosabb,  informálisabb kapcsolatot létesíteni minden velünk szimpatizáló és  irántunk érdeklődő személlyel.

Sok érték vesz körül minket kis falunkban, óvjuk és hívjuk fel mások figyelmét is ezekre!